Вторият модел се нарича „както всички“.
- Хайде ще пуснем някаква реклама, може би ще продадем нещо.

Така горе-долу се описва този модел. Без система, без измерване на ефективност, както всички. Съответно и резултатите са като на всички. Ако искате нещо повече – време е за промяна в маркетинг модела.


Следващата стратегия, за която ще ви разкажа днес, се базира върху ключовата формула за продажби. Както си спомняте от книгата „Как да създадем печеливш бизнес“, тя изглежда по следния начин:

Обем продажби = Lead * %Конверсия * Сума средна продажба * Среден брой продажби

Ако допълним тази формула с още един коефициент, ще получим ключовата формула за приходите:

Обем приходи = Lead * %Конверсия * Сума средна продажба * Среден брой продажби * Маржът


А знаете ли че Wall-Mart използва активно над 300 начина за привличане и задържане на клиенти? И постоянно продължава да търси и да внедрява нови.


Най лошото число в бизнеса

Единственият продавач започва да се взима за звезда, иска повече пари и по-малко работа, а после напуска, взимайки със себе си клиентската ви база.


© 2011-2012 "Дукат Консулт" ЕООД, vip@bizblog.bg Създаване и развитие на свой бизнес - Привличане на клиенти и Увеличаване на продажби
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin