Намаляването на цените - калкулатор на последствия

Искам да разгледаме подробно какво се случва с продажбите и печалбата при евентуално намаление. За да си спестим сметки подготвих един excel-ски файл, с готови формули. Искат се само 4 числа – себестойност на продукта или услугата, продажната цена, брой покупки/клиенти за определен период и планираното намаление.


От време на време обаче по някакви неведоми пътища в папка СПАМ попадат много полезни писма. Лично познавам хора които късно са видели много хубава оферта за работа, бизнесмени които са изпуснали интересни клиенти, търговци които са изпуснали големи сделки.


© 2011-2012 "Дукат Консулт" ЕООД, vip@bizblog.bg Създаване и развитие на свой бизнес - Привличане на клиенти и Увеличаване на продажби
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin