След като имаме фронтенд и неговата картинка, сега вече ни трябва форма, която ще предлага този фронтенд в замяна на контакти.

Всяка такава форма обикновено има 2 основни части – за информация и за действие.

Информационната част ни показва картинката на фронтенда, заедно с едно много вкусно заглавие и не по-малко вкусно кратко описание, обикновено под формата на списъци. Напоследък често се използва и видео.

Целта на информационната част е да мотивира (да накара) посетителя да предприеме нужните действия – да попълни формата за контакти.

Частта за действие обикновено има една форма, където се въвеждат имена и имейл, понякога има и допълнителни полета.

Като цяло има два основни вида форми. Едната е т.н. pop-up прозорец – изскачащи прозорци. Другата е т.н. „landing page“ – целева страница.

Pop-up прозорци обикновено са специални разширения, които се инсталират да платформата, която се използва за сайта. Тези разширения дават възможност за конфигурация и настройки на pop-up прозореца:
– разположение на информационната част и частта за действие
– цветови нюанси
– настройка на формата за контакти
– всички елементи на информационната част – картинка, заглавие, описание, списъци, други елементи
– настройки на „изскачане“ – при какви действия да изскача, колко често, на кои страници
– начина на изскачане – по средата на екрана, от ляво/дясно, от горе/долу

Тъй като по самата идея тези изскачащи прозорци са доста малки, то това налага компактност на информацията – обикновено има картинка, заглавие и списък с до 3-5 елемента. Формата за действие съдържа име/имейл и бутон за самото действие.

Най-известната реализация е Popup Domination (www.popupdomination.com).

Landing страница е пълноценна страница, по-голям вариант на popup прозорец. Идеята на тези страници е да бъдат converion point на трафик, идващ от някаква рекламна кампания – чрез Google Adwords, банери и други. Т.е тази страница конвертира посетители в абонати.

Структурните елементи на Landing page са същите както и на popup, но поради по-голямото място обикновено се дава повече информация – по-подробни описания, повече елементи в списъците, модерните напоследък видео обръщения.

Почти всички системи за имейл маркетинг имат фукционалност за генериране на landing pages.


Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011-2012 "Дукат Консулт" ЕООД, vip@bizblog.bg Създаване и развитие на свой бизнес - Привличане на клиенти и Увеличаване на продажби
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin