Анализ на рекламаАнализ на реклама

Анализ на реклама е услуга целяща повишаване на ефективността на рекламните Ви материали. В рамките на една среща ще анализираме Вашите рекламни материали, ще намерим грешките и ще обсъдим възможностите за подобряване.

Тази услуга е актуална за Вас ако в скоро време планирате да пуснете рекламна кампания, но не искате Вашите пари да отидат на вятър.

Големият проблем с рекламите е че той е най-скъпият начин за увеличаване на продажби. Няма как да се избегнат разходи за създаване и разпространение на Вашата реклама.

От друга страна повечето реклами които се пускат от малки и средни фирми за силно НЕефективни, което довежда до преки загуби за фирмата.

Системния подход към създаване на ефективни реклами гарантира създаване на такива реклами които да донесат реални резултати, които могат точно да бъдат измерими.

Основните насоки на анализа ще бъдат следните елементи:

  • Структура за реклама – наличие на основните елементи
  • Основни канали за разпространение
  • Наличие на индикатори за реална рекламна математика
  • Копирайтинг – доколко Вашата реклама може да направи това за което е създадена
  • Тестване – никой не може да създаде перфектна реклама от раз, но пък със сигурност може да я изтества
  • Таргет – за кого е създадена тази реклама и дали наистина е създадена за него
  • Целеполагане – какви реални цели са поставени пред рекламата и доколко те са постижими

Аудиозаписи

За Вашето удобство след срещата ще получите аудио-запис на разговора, за да можете в последствие да имате възможност да се върнете и да се сетите за някакви детайли.

Такава възможност показа добри резултати – доста често детайлите, които Ви се стриват маловажни, след срещата бързо се забравят. И след това е доста сложно да се сетите за тях, точно в момента, когато те се оказват важни.

Конфиденциалност

Гарантирам Ви, че информацията за нашата съвместна работа и за Вашия бизнес е 100% конфиденциална и по никакъв начин няма да бъде разгласявана и/или предавана на трети страни без изрично съгласие от вашата страна.

Цената на анализа на реклама

Анализ на реклама 50 лв безплатно

Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011-2012 "Дукат Консулт" ЕООД, vip@bizblog.bg Създаване и развитие на свой бизнес - Привличане на клиенти и Увеличаване на продажби
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin