Коучинг програма

Вие имате голяма нужда от коучинг програма ако …

Продажбите и привличането на клиенти са най-слабите елементи на Вашият бизнес
Постоянно нямате време за семейството, децата, хобитo, приятели….
Парите никога не стигат и едва свързвате двата края към края на месеца
Цялото Ви време отива за всекидневни задачки и не можете да се измъкнете. Бизнесът зависи на 200% от Вас и ако спрете, то спира и бизнеса
Започвате да се замисляте дали си заслужава да продължавате да се борите
Имате големи мечти, но не виждате как да ги реализирате на този етап
Искате да направите нещо, но вече не знаете каквоЗаписвайки се в коучинг-програмата Вие получавате

Комплексно стратегическо развитие на Вашия бизнес
Системно увеличаване на продажбите и клиентите
Възможност за работа с експерти по създаването на системи за продажби
Сменяте модела на водене на бизнеса – вместо постоянно да работите вътре в бизнеса, започвате да работите НАД бизнеса
Незабавно внедряване на всички получени инструменти и технологии
Обратна връзка, съвети, идеи, препоръки от експерти
Постоянно „побутване“, което ще Ви помогне да не се спънете по средата на пътяПрограма – за 12 седмици

1 среща Стратегически анализ на бизнеса. Определяне на цели и задачи за следващите 3 месеца. Определяне на структурата на бизнеса. Анализ на бизнес модела. Анализ на асортиментната матрица. Заетост за ръководителя. Потребност от персонал.
2 среща Настройване на потоци от клиенти в бизнеса. Подготвяне на рекламни съобщения и канали. Използваната схема за продажби. Настройване на ефективност. Внедряване на ключови показатели. Внедряване на система за контрол и отчетност на персонала.
3 среща Работа на персонала. Настройване на процеса на наемане. Определяне на стандарти за действия. Събиране и активиране на клиентска база.
4 среща Система за мотивация на персонала. Настройване на управление на продажби.
5 среща Формиране на маркетинг план, постоянно действащ в бизнеса.
6 среща Ценообразуване. Как да играем с цените. Слабите елементи на системата за продажби. Въвеждане на магнит отгоре. Система за работа с партньори. Система за препоръки.
7 среща Книгата на продажби. Анализ на събраната статистика. Мащабиране на успешни действия.
8 среща Настройване на повторни покупки. Програма за лоялност
9 среща Проработване на закъснели задачи.
10 среща Вътрешно обучение. Формиране на лоялност на сътрудници. Премахване на съпротивления за промени.
11 среща Пускане на програма за лоялност. Формиране и въвеждане на нематериална мотивация. Стандарти на работа за всички сътрудници.
12 среща Обобщаване. Последващи действия за създаване на ефективна система за продажби.


Формат на провеждане

Има 2 основни формата за провеждане на коучинг-програма:

 • Групов коучинг
 • Индивидуален коучинг

Всички срещи се провеждат онлайн, или по Скайп за индивидуален коучинг, или на специализирани сайтове за провеждане на уебинари.

Всяка среща продължава ориентировъчно около 2 часа, като има 3 основни части:

 • Анализ на задачи от предишната среща
 • Теоретична част
 • Практична част и задачи

Всяка седмица ще има по 1 среща, като в индивидуалния коучинг е възможна и промяна на графика.Групов коучинг

Този формат е подходящ за тези собственици и управители, които все още не са готови за индивидуален коучинг.

Основните предимства са:

 • Груповият формат е по-достъпен за повечето бизнеси – и от гледна точка на цена, и от гледна точка на натоварване
 • За по-голяма мотивация груповия формат е по-ефективен, тъй като трябва да отговаряш за думите си пред цялата група, а това е доста сериозно ниво на отговорност
 • Груповият формат Ви дава допълнителна мотивация и от факта, че ще бъдете свидетел на успехите на Вашите колеги от групата, което силно влияе и върху Вашите резултати
 • Груповият формат позволява споделяне на опит, групово обсъждане на проблеми и начини за тяхно решение – 10-15 глави са по-добри от 1 :)
 • Груповият формат Ви позволява да завържете полезни контакти и да намерите евентуални партньори

Минимален брой участници за групата – 5.Индивидуален коучинг

Основното предимство на индивидуалния коучинг е неговата адаптация точно към Вашия бизнес. На база на стандартната програма заедно ще изготвим индивидуална програма точно за Вашия бизнес, като някои тема могат да отпаднат, а други – по-актуални да бъдат добавени.

И ще вървим по тази програма с удобно за Вас темпо. Графикът за провеждане на срещи ще бъде адаптиран според Вашите нужди и възможности.

Цялото внимание на коуча ще бъде насочено към Вас и Вашия бизнес.

Този формат е по-достъпен от индивидуалния консалтинг, но в същото време се запазва индивидуалния подход.За кого е подходящ коучинг

Имаме конкретни критерии, по които ние избираме с кого да работим:

 • Вие разбирате, че бизнесът Ви се нуждае от промяна
 • Готови сте да положите необходимите усилия като изпълнявате всички възложени задачи
 • Вие лично сте собственик/управител и сте в състояние да взимате стратегически решения без нужда от съгласуване с партньори, акционери и т.н.
 • Бизнесът Ви съществува от поне 1 година
 • Бизнесът Ви има поне 100 клиента
 • Месечния оборот надхвърля 5.000 лева
 • Имате наемен персонал

Първите 2 критерия са абсолютно задължителни за всички, а следващите – силно препоръчителни.

Колкото на по-малко критерии отговаряте – толкова по-сложно ще Ви бъде да постигнете конкретни стабилни резултати.

А те са – бързо и качествено увеличаване на продажбите заедно с въвеждане на системен подход към бизнеса.Цени

Групов Групов+ Индивидуален
Коучинг програма – 12 срещи
Аудио записи на всички срещи
Аудио/видео записи на всички срещи + всички допълнителни материали
1 месец допълнителна поддръжка
Индивидуална програма
Индивидуален график на работа
Цена при плащане на цялата сума: 1500 лв. (500 лв на месец)
1800 лв. (600 лв на месец)
2100 лв. (700 лв на месец)
Цена при плащане по месец: 650 лв./месец
750 лв./месец
850 лв./месец

Скъпо ми е – какво може да се направи?
Ако за момента не можете да си позволите тези цени, но в същото време усещате че Вашият бизнес има силна нужда от промяна – има начин да получите моите услуги безплатно.

Щом се занимавате с бизнес, най-вероятно имате познати/приятели/партньори/доставчици които също изпитват проблеми в бизнеса. Препоръчайте им да се обърнат към моите услуги (като можете да започнете от безплатните материали).

За всеки клиент, сключил договор и дошъл по Ваша препоръка – ще получите 1 месец от съответната коучинг програма напълно безплатно.


Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011-2012 "Дукат Консулт" ЕООД, vip@bizblog.bg Създаване и развитие на свой бизнес - Привличане на клиенти и Увеличаване на продажби
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin