Увеличаване на средния чек

„Увеличаване на средния чек“ е стандартна консалтинг програма, чиято цел е изграждане/оптимизиране на системата за увеличаване на средния чек във Вашият бизнес.

Средния чек е един от най-евтините и в същото време най-ефективните направления за работа за увеличаване на продажби. Изисква минимални инвестиции и съвсем реално може да доведе до 20-30% увеличаване на продажби, а често и доста повече. Едно огромно удобство е това че резултата се вижда почти веднага и лесно се измерва.

Програмата включва:

 • Внедряване на система за събиране и анализ на важни бизнес показатели
 • Анализ на процеса на типичната продажба
 • Създаване на асортимента матрица
 • Внедряване на асортимента стратегия – Up-Sell
 • Внедряване на асортимента стратегия – Cross-Sell
 • Внедряване на асортимента стратегия – Down-Sell
 • Внедряване на асортимента стратегия – Over-Sell
 • Внедряване на асортимента стратегия – Комплекти
 • Обучение на персонала
 • Скриптове за персонала – основни алгоритми за общуване и поведение с клиенти
 • Мотивация на персонал – - материална и нематериална
 • Контрол на персонала – стандарти, проверки, инструменти
 • Маркетинг на системата за средния чек
 • Мърчъндайзинг на средния чек

Тази програма е подходяща за Вас ако:

 • Вече имате работещ бизнес от поне 6-12 месеца
 • Имате нает търговски персонал
 • Имате относително постоянен поток клиенти

В същото време сте недоволни от факта че

 • Клиентите идват и купуват най-евтиното
 • Въпреки съществуващите продажби печалбата е доста малка
 • Искате съществено да увеличите оборота
 • Трябват Ви свежи пари за инвестиции/продукти

Продължителността на тази програма е 2-3 месеца, според скоростта с която се внедряват всички инструменти и технологии.

Какво ще получите Вие от тази програма:

 • Реално увеличение на средния чек с 20-30% а може би и повече
 • Свежи пари за Вашият бизнес
 • Изградена и работеща система за максимално ефективни продажбил
 • Документирани стандарти, скриптове, алгоритми и друго свръзано с тази система
 • Обучен персонал, със съответните системи за мотивация и контрол

Ако това Ви е интересно или имате някакви въпроси – напишете имейл на vip@bizblog.bg с тема „Програма за индивидуален консалтинг – увеличаване на средния чек“ и аз с удоволствие ще Ви съдействам.


Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© 2011-2012 "Дукат Консулт" ЕООД, vip@bizblog.bg Създаване и развитие на свой бизнес - Привличане на клиенти и Увеличаване на продажби
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin